“Ik heb de teksten met veel belangstelling gelezen.”

Lid van de klankbordgroep van Pal voor u over de teksten van Pal voor u 7 (verschijnt in september)

 

“Een mooi geschenk voor onze patiënten!”

Erasmus mc over het vriendenboek voor ziekenbezoek

“Dank voor de mooie dingen die jullie voor ons ontwikkelen. Pal voor u kunnen we niet meer wegdenken!”

Netwerkcoördinator Palliatieve Zorg

“In dit boekje wordt alles benoemd”

Geestelijk verzorger Jopie van der Vorst over Notities over het einde van mijn leven op www.palvooru.nl