Ben jij positief gezond? Lees hier de pijlers

‘Positieve gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’

Machteld Huber, huisarts en onderzoeker, introduceerde in 2012 het concept ‘positieve gezondheid’ in Nederland. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Belangrijke organisaties als de Gezondheidsraad en ZonMw ondersteunen deze definitie.

Huber zegt dat men zich in de gezondheid vooral richt op het fysiek functioneren. ”In mijn definitie bied ik een alternatief. Mijn definitie kwam tot stand na onderzoek onder vele honderden, duizenden patiënten en zorgverleners. Ik heb hen gevraagd: wat verstaat u onder gezondheid? Dat blijkt veel meer te zijn dan die focus op het fysieke functioneren rechtvaardigt. Gezondheid heeft evengoed een sociale, psychische en spirituele inhoud.”

Het ‘positieve’ in haar definitie is dat niet de ziekte maar de mens centraal staat. Hij wordt als meer gezien dan zijn ziekte, zijn diagnose. Volgens Huber voelen mensen zich daardoor meer in hun kracht aangesproken dan in hun zwakte.

Ben jij positief gezond?
Op basis van het onderzoek concludeerde Huber dat positieve gezondheid de volgende diverse deelgebieden omvat:

  • Dagelijks functioneren: zorgen voor jezelf, je grenzen kennen, kennis van gezondheid, omgaan met tijd, omgaan met geld, kunnen werken en hulp kunnen vragen.
  • Meedoen: sociale contacten, serieus genomen worden, samen leuke dingen doen, steun van anderen, erbij horen, zinvolle dingen doen en interesse in de maatschappij.
  • Kwaliteit van leven: genieten, gelukkig zijn, lekker in je vel zitten, balans, je veilig voelen, hoe je woont en rondkomen met je geld.
  • Zingeving: zinvol leven, levenslust, idealen willen bereiken, vertrouwen hebben, accepteren, dankbaarheid en blijven leren.
  • Mentaal welbevinden: onthouden, concentreren, communiceren, vrolijk zijn, jezelf accepteren, omgaan met veranderingen en gevoel van controle.
  • Lichaamsfuncties: je gezond voelen, fitheid, klachten en pijn, slapen, eten, conditie en bewegen.

In ‘Hoe gaat het met je? Het ontstaan & de toekomst van de patiëntenbeweging’ schrijft auteur Hans Bart onder andere over het begrip gezondheid. Hans Bart laat in Hoe gaat het met je? aan de hand van het verleden zien hoe de patiëntenbeweging is geworden tot wat ze nu is. Wat betekenen zij voor de individuele patiënt en voor de maatschappij als geheel vroeger, nu en in de toekomst? Een boek dat tot nadenken stemt over de rol van de patiënt(enbeweging) in de gezondheidszorg.