Oncologica 3-2016

oncologica 3

Moreel beraad, de huidige methode om complexe medisch-ethische casussen te bespreken, blijkt in de praktijk niet optimaal te werken. Een nieuw methode is Ethiek Light. Je leest er alles over in de nieuwe Oncologica.

Wat is Ethiek Light en is het een goede aanvulling op moreel beraad?

En verder:

  • Eén gendrager vinden, is een familie redden
  • Schildklierkanker in Nederland
  • Anke van Haften heeft schildklierkanker:

‘Goede kanker bestaat niet’

  • Van Delphi-onderzoek tot onderzoeksagenda
  • Nieuwe technieken, nieuwe ethische dilemma’s

Oncologica

Oncologica is een tijdschrift voor oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten oncologie. Leden van V&VN Oncologie ontvangen Oncologica gratis. Aanmelden kan via www.oncologieverpleging.nl of info@venvn.nl.