Bewegen bij chemotherapie helpt

bewegen bij chemotherapie helpt

Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut tijdens chemotherapie heeft een gunstig effect op patiënten die chemotherapie voor borstkanker ondergaan. Patiënten die een bewegingsprogramma volgden behielden hun fitheid en spierkracht, waren minder vermoeid, hadden minder last van bijwerkingen van de chemotherapie, konden de chemotherapie beter verdragen en keerden eerder terug naar werk.

En verder:

  • Mindfulness, wat kunnen we ermee?
  • Optimale zorg bij hersentumoren
  • De Til-behandeling voor gemetastaseerd melanoom
  • Hein Jambroers is kankervrij na de experimentele Til-behandeling

‘Pieken en in doemscenario’s denken helpt niet’

  •  Nieuwe richtlijn wervelmetastasen

Oncologica

Oncologica is een tijdschrift voor oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten oncologie. Leden van V&VN Oncologie ontvangen Oncologica gratis. Aanmelden kan via www.oncologieverpleging.nl of info@venvn.nl.