E-health: dit staat ons te wachten

E-health is een vorm van zelfmanagement waarbij de patiënt gestimuleerd wordt om eigen regie te nemen. Wat kunnen we op dit gebied in de toekomst verwachten?

Gaat het over eigen regie, dan wordt er veel gedacht in technische mogelijkheden. E-health wordt dan ook gedefinieerd als het gebruik van ICT om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

Digitale zorg
De overheid stimuleert de zorgsector om meer digitale zorg aan te bieden en om de mogelijkheden ervan bij hun patiënten onder de aandacht te brengen. De overheid heeft de volgende doelen opgesteld met betrekking tot e-health.

  • Toegang tot medische gegevens: in 2019 heeft ten minste 80% van de chronisch zieken direct toegang tot zijn eigen medische gegevens. En ten minste 40% van de overige Nederlanders.
  • Zelfstandig metingen doen: in 2019 kan 75% van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen zelf metingen doen en deze delen met hun zorgverlener.
  • Online contact met zorgverlener: mensen die thuis zorg en ondersteuning ontvangen, kunnen – als zij dat willen – in 2019 via een beeldscherm 24 uur per dag contact houden.

”Er is een groep patiënten die graag meer regie over hun zorg wil en kan nemen”

Bron: Hoe gaat het met je? Het ontstaan & de toekomst van de patiëntenbeweging

Het boek Hoe gaat het met je? beschrijft de opkomst van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Wat betekenen ze voor de individuele patiënt en voor de maatschappij als geheel? Vroeger, nu en in de toekomst. In het boek gaat auteur en NVN-directeur Hans Bart ook in op de uitdagingen voor de ontwikkelingen in de zorg.

Hoe gaat het met je? is verkrijgbaar bij Uitgeverij Zezz en Bol.com.