Orgaan doneren? Dat kan ook als je leeft

Het tekort aan donoren is in Nederland nog altijd enorm groot. Wat veel mensen niet weten, is dat je ook bij leven een orgaan kan doneren.

Dinsdag 30 januari wordt er in de Eerste Kamer gestemd over de aangepaste donorwet, die de Tweede Kamer al heeft aangenomen. Volgens het wetsvoorstel wordt iedere volwassen Nederlander donor, tenzij hij of zij aangeeft dat niet te willen. Veel mensen weten echter niet dat het doneren van een orgaan ook bij leven kan.

Het tekort aan donoren is in Nederland nog altijd enorm groot. Wat veel mensen niet weten, is dat je ook bij leven een orgaan kan doneren. De overlevingskansen van transplantatie met een nier van een levende donor zijn beter dan transplantatie van een nier met een overleden donor. Na vijf jaar is van de eerste groep nog 75% in leven tegenover 55% in de tweede groep. De nier van een levende donor gaat ook langer mee: gemiddeld genomen circa twintig jaar. De nier van een overleden donor gaat gemiddeld tien jaar mee.

Verder lezen: Wat houdt de nieuwe orgaandonatiewet in?

Nierdonatie bij leven
De laatste jaren is er een aanzienlijke toename van transplantaties met een nier van een levende donor.

Er zijn verschillende vormen van nierdonatie bij leven.

  • De meest bekende is dat een naast familielid een nier doneert. Lange tijd was dit ook de enige mogelijkheid, vanwege het risico van afstoting.
  • Bij cross-over nierdonatie zijn er twee of meer paren van donor of ontvanger, waarbij de donor om medische redenen niet aan de door hem beoogde ontvanger kan geven. Door te kruisen met een andere ontvanger, die een donor aan zijn zijde heeft die wel een geschikte nier heeft voor de ontvanger van het eerste paar, kunnen beide ontvangers toch geholpen worden. Bij dergelijke ‘koppelingen’ kunnen wel meer dan vijf paren betrokken zijn.
  • Bij anonieme nierdonatie geeft een donor om altruïstische redenen een nier aan de ontvanger. Dit kan een domino-effect in gang zetten, dat pas eindigt bij iemand van de wachtlijst die geen ‘eigen’ donor meeneemt.
  • Transplantatie door de bloedgroepen heen. Hier wordt bij voorkeur gekozen voor donor-ontvangerscombinaties waarvan de bloedgroepen matchen. Elke donor met dezelfde bloedgroep als de ontvanger kan hieraan doneren als ook de andere matchingsfactoren kloppen. In het figuur hiernaast ziet u welke bloedgroepen met elkaar matchen.
Bron: Hoe gaat het met je? Het ontstaan & de toekomst van de patiëntenbeweging

Het boek Hoe gaat het met je? beschrijft de opkomst van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Wat betekenen ze voor de individuele patiënt en voor de maatschappij als geheel? Vroeger, nu en in de toekomst. In het boek gaat auteur en  NVN-directeur Hans Bart ook in op de medische ontwikkelingen rondom niertransplantatie en orgaandonatie.

Hoe gaat het met je? is verkrijgbaar bij Uitgeverij Zezz en Bol.com.