Oncologica: het Low Anterior Resectie Syndroom (LARS)

Patiënten die zijn behandeld voor een rectumcarcinoom krijgen veelvuldig te maken met darmfunctiestoornissen. Dit kan een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. Met behulp van een stappenplan kunnen deze klachten verminderen, zodat de kwaliteit van leven verbetert.

En verder in Oncologica 3-2020:

  • De impact van COVID-19 op borstkankerzorg
  • Autologe stamceltransplantatie: wat zijn de behoeften en ondersteuningswensen van partners van patiënten?
  • Palmoplantaire erythrodysesthesie: één naam, twee entiteiten
  • Uit de praktijk: mentaal sterker na zaadbalkanker

‘Ik ben altijd blijven herhalen dat het goed zou komen, dag in, dag uit’

  • Polyneuropahtie: oncologie is soms zenuwslopend
  • Begeleiding van ouders met kanker door (oncologie)verpleegkundigen
  • OncoFITness: samen fitter na de diagnose kanker

 

Oncologica is een tijdschrift voor oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten oncologie. Leden van V&VN Oncologie ontvangen Oncologica gratis. Aanmelden kan via www.oncologieverpleging.nl of info@venvn.nl.