Pal voor u 8: ‘Ik leef bij de dag’

In Pal voor u magazine 8 deelt voetbalcoach Foppe de Haan (75) een mooi persoonlijk verhaal. Op jonge leeftijd verloor hij zijn moeder, ze was psychisch ziek.

Hij las veel boeken over het rouwproces. “Door die boeken werden dingen als het ware herkenbaar, ik begreep beter wat ik doormaakte.” Mooie woorden van een mooie man.

En verder in Pal voor u magazine 8:

  • VPTZ-coördinator Ria Vink over hoe zij omgaat met de ongeneeslijke ziekte van haar vrouw. Dankzij medicatie is de levensverwachting naar boven bijgesteld. Maar tot hoever?
  • Seks en intimiteit: wat verandert er?
  • Marijke Wasser-Westerman is dialoogbegeleider en voert gesprekken over de dood en de laatste levensfase.
  • Wat doe je als je ongeneeslijke zieke partner boos is? GZ-psycholoog Coen Völker (o.a. het Helen Dowling Instituut) deelt zijn kennis en ervaringen over deze veelvoorkomende emotie.
  • Patiënt Nurjanah en partner Robin zijn openhartig over een moeilijke fase in hun relatie: “Relatietherapie is de beste beslissing ooit”.
  • Geestelijk verzorgers zijn niet weg te denken in de palliatieve zorg. Joep van de Geer, Marleen Moors en Petra de Kruijf vertellen wat ze kunnen betekenen op het gebied van zingeving en levensvragen.
  • Martijn schreef een winnende blog over het verhaal van zijn vriend Merijn, die overleed aan MS. In Pal voor u magazine blikt hij terug op hun vriendschap en afscheid.
  • Wat zijn belangrijke keuzemomenten in de laatste levensfase? Over de wilsverklaring, palliatieve sedatie en euthanasie.
  • Bij goede palliatieve zorg is de inbreng van patiënten en naasten onmisbaar. Patiënten Kees en Bep vertellen over hun medewerking aan Oncokompas.

Over Pal voor u

Ongeneeslijk ziek en dan? Pal voor u informatie en ervaringen over palliatieve zorg met patiënten en naasten via magazines, (thema)boekjesfacebook, twitter en deze website. Vele betrokken, deskundige personen en organisaties werken hierin nauw samen. 

De Pal voor u magazine 9 en andere uitgaven zijn hier verkrijgbaar.

Tegelijkertijd met het magazine verschijnt (in veel regio’s) een regionale adressengids: van huisarts tot thuiszorg, van ziekenhuis tot hospice en van vrijwillige tot beroepsmatige zorg (zie ook palliatievezorginderegio.nl).