Pal voor u over palliatieve zorg

palliatieve zorg

Ongeneeslijk ziek en dan? Pal voor u  is een landelijk platform en geeft patiëntenvoorlichting over palliatieve zorg via magazines en themaboekjes. Vele betrokken, deskundige personen en organisaties werken hierin nauw samen. Waar krijg je mee te maken? Wat kan palliatieve zorg voor je betekenen?

Palliatieve zorg

Als je te horen krijgt dat je niet meer beter wordt, krijg je te maken met allerlei emoties. En ook voor je naasten is dit een confronterende boodschap. Wat zijn je wensen en behoeften om je kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden? Dat is waar palliatieve zorg om draait. Niet alleen op het gebied van pijn en andere lichamelijke klachten, maar ook wat betreft geestelijke ondersteuning. Ongeacht of je kanker, hart-of longziekte of dementie hebt. Palliatieve zorg is er voor jou en je naasten.

Pal voor u, over palliatieve zorg

Pal voor u laat zien waar je mee te maken krijgt als je een ongeneeslijke ziekte hebt en hoe je hiermee om kunt gaan. In diverse uitgaven deelt Pal voor u ervaringen en informatie met patiënten en naasten:

  • het jaarlijkse Pal voor u-magazine verschijnt elk jaar in september/oktober
  • tegelijkertijd met het magazine verschijnt in veel regio’s een adressengids, zie ook palliatievezorginderegio.nl
  • in de themaboekjes worden veelvoorkomende onderwerpen over palliatieve zorg nader belicht, zoals keuzes rondom het levenseinde, waken, pijn en pijnbestrijding en palliatieve zorg voor kinderen en hun gezin
  • in het notitieboekje / zorgverklaring Notities over het einde van mijn leven zijn alle belangrijke keuzes over de zorg en behandeling in de laatste levensfase overzichtelijk bij elkaar gebracht

www.palvooru.nl

De Pal voor u-themaboekjes en andere uitgaven zijn hier verkrijgbaar.