Oncologica 2-2016

oncologica 2

Het merendeel van de patiënten met een vorm van ongeneeslijke kanker krijgt te maken met ernstige vermoeidheid. Wat kun je als verpleegkundige doen voor deze patiënten? 

Het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid is een onderzoek gestart naar de effectiviteit van interventies bij ernstig vermoeide patiënten met ongeneeslijke kanker tijdens systeemtherapie met ziektegerichte palliatie.

En verder:

  • Immunotherapie bij melanoom
  • Wat kan IKNL voor u betekenen?
  • Ervaringsverhaal van de uitbehandelde Helma Luijendijk

‘Ziek zijn doe je samen’

  • Baarmoederhalskanker in Nederland
  • Verpleegkundige is ambassadeur van patiëntenorganisatie

Oncologica

Oncologica is een tijdschrift voor oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten oncologie. Leden van V&VN Oncologie ontvangen Oncologica gratis. Aanmelden kan via www.oncologieverpleging.nl of info@venvn.nl.