Themaboekje: Wat als je je leven verliest?

Wat als je je leven verliest?
Het themaboekje Wat als je je leven verliest? is verhelderend over keuzes maken in de laatste levensfase. Zowel het ‘normale’ doodgaan, als palliatieve sedatie en euthanasie komen aan bod, inclusief de verschillen en juridische aspecten.

Themaboekje over keuzes maken

Wie met een levensbedreigende ziekte te maken krijgt, zal keuzes maken om te kunnen sterven op een manier die past bij de persoon en de situatie waarin hij zich bevindt. De realiteit leert dat voor de overgrote meerderheid sterven een ‘gewoon’, natuurlijk proces dat eventueel verlicht of bespoedigd kan worden. Maar hoe gaat dat dan? Ook is het mogelijk om op een of andere wijze invloed uit te oefenen, mocht dit gewone sterven niet haalbaar zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals palliatieve sedatie, euthanasie en stoppen met eten en drinken, maar wat houdt dit precies in? In het themaboekje Wat als je je leven verliest? komt dit helder aan bod. Het themaboekje is verkrijgbaar in de webwinkel

‘Hoewel palliatieve sedatie bij zo’n 12% van de sterfbedden nodig is en euthanasie bij zo’n 3% worden deze vormen van levenseinde het meest besproken in de media’ Uit: Wat als je je leven verliest?

Over Pal voor u

Ongeneeslijk ziek en dan? Het landelijk platform Pal voor u geeft betrouwbare informatie over omgaan met ongeneeslijke ziekte en palliatieve zorg. De uitgaven komen tot stand in nauwe samenwerking met veel betrokken, deskundige personen en organisaties. Zo levert Pal voor u al jarenlang een positieve bijdrage aan goede voorlichting over en een betere bekendheid van palliatieve zorg.

Reeds verschenen themaboekjes: