Themaboekje: Wat als je je leven verliest?

Wat als je je leven verliest?

Nieuwe editie! Met meer pagina’s en meer informatie over keuzes maken in de laatste levensfase. Een verhelderend boekje over keuzes maken in de laatste levensfase komen zowel het ‘normale’ doodgaan, als palliatieve sedatie en euthanasie aan bod, inclusief de verschillen en juridische aspecten.

Keuzes maken

Wie met een levensbedreigende ziekte te maken krijgt, zal keuzes maken om te kunnen sterven op een manier die past bij de persoon en de situatie waarin hij zich bevindt. De realiteit leert dat voor de overgrote meerderheid sterven een ‘gewoon’, natuurlijk proces dat eventueel verlicht of bespoedigd kan worden. Maar hoe gaat dat dan?

Ook is het mogelijk om op een of andere wijze invloed uit te oefenen, mocht dit gewone sterven niet haalbaar zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals palliatieve sedatie, euthanasie en stoppen met eten en drinken, maar wat houdt dit precies in?

Het themaboekje is verkrijgbaar in de webwinkel

Meer Pal voor u

Ongeneeslijk ziek, en dan? Pal voor u geeft patiëntenvoorlichting over palliatieve zorg, zie www.palvooru.nl 
Of kijk voor een overzicht van alle uitgaven van Pal voor u in de webwinkel

‘Hoewel palliatieve sedatie bij zo’n 12% van de sterfbedden nodig is en euthanasie bij zo’n 3% worden deze vormen van levenseinde het meest besproken in de media’

Bron: Wat als je je leven verliest?