Hoe gaat het met je? 40 jaar patiëntenbeweging in beeld

EUR 30,50

Gratis verzending!

Auteur (en NVN-directeur) Hans Bart schets in ‘Hoe gaat het met je?’ het ontstaan en de toekomst van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Wat betekenen zij voor de individuele patiënt en voor de maatschappij als geheel vroeger, nu en in de toekomst? Een boek dat tot nadenken stemt over de rol van de patiënt(enbeweging) in de gezondheidszorg.

Hans Bart is directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland, de vereniging bestaat dit jaar veertig jaar. Hij is tevens auteur van het boek ‘Delen en omzien’; waarin hij vertelt over zijn anonieme nierdonatie.

Categorie:

Beschrijving

Maatschappelijke ontwikkeling
Maatschappelijke ontwikkelingen die in de jaren 50 ontstonden én stimulerend beleid van de overheid sinds eind jaren 70, leidden tot een patiëntenbeweging waarvan, tot op de dag van vandaag, steeds meer verwacht wordt door diezelfde overheid.

‘Het maatschappelijke middenveld – tot 1974 – is niet in staat gebleken om een duurzaam en adequaat systeem van gezondheidszorg te realiseren. Ook de regulering van de overheid, in de periode tot 2000, heeft vervolgens niet tot het gewenste systeem geleid. Om wél tot de kwaliteit en beschikbaarheid van de gezondheidszorg te komen, wordt nu de oplossing van de marktwerking verwacht. Hierbij wordt de patiëntenbeweging gezien als countervailing power die tegenwicht moet bieden aan de dominante partijen in de zorg: zorgaanbieders en zorgverzekeraars.’ Hoe reëel is dat?