Informatiepakket palliatieve zorg compleet: mijn wilsverklaring en 3 themaboekjes

Aanbieding!

EUR 27,50

 

Het informatiepakket Palliatieve zorg compleet is een uitgebreid pakket over de laatste levensfase.

Het pakket bestaat uit:

  • de wilsverklaring Zo denk ik erover, inclusief zorg-, niet-reanimeer- en euthanasieverklaring
  • drie themaboekjes:
    Wat als je je leven verliest?
    Wat kun je doen als je pijn hebt?
    Wat als het einde nabij is?

 

 

Categorieën: ,

Beschrijving

Pal voor u, over palliatieve zorg

Het landelijk platform Pal voor u geeft betrouwbare informatie over omgaan met ongeneeslijke ziekte en palliatieve zorg. De Pal voor u-uitgaven komen tot stand in nauwe samenwerking met deskundige personen en organisaties.

Inmiddels zijn verschenen:

Themaboekjes
In de themaboekjes worden veelvoorkomende onderwerpen nader belicht:
– Wat als je je leven verliest? Over keuzes maken in de laatste levensfase
– Wat  als het einde nabij is? Over waken aan het sterfbed
– Wat kun je doen als je pijn hebt? Over pijn en pijnbehandeling in de palliatieve zorg
– Wat als je kind ongeneeslijk ziek is? Over palliatieve zorg voor kinderen en hun gezin

Magazines

Met persoonlijke verhalen en uitgebreide informatie maken de Pal voor u-magazines je wegwijs in de palliatieve zorg. Waar krijg je mee te maken? Wat kan palliatieve zorg voor je betekenen? Het magazine verschijnt jaarlijks sinds 2010.

Wilsverklaring

In de wilsverklaring Zo denk ik erover zijn alle belangrijke keuzes voor afscheid, zorg en behandeling in de toekomst overzichtelijk bij elkaar gebracht. Het notitieboekje is compact, praktisch, aantrekkelijk vormgegeven en heel compleet.
In dit boekje kun je drie wilsverklaringen invullen: zorgverklaring, niet-reanimeerverklaring en/of euthanasieverklaring. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners zijn verplicht om zich te houden aan de zorg- en niet-reanimerenverklaring. Je hoeft dus niet eerst naar de notaris voor een levenstestament. (NB Dat geldt niet voor de euthanasieverklaring. Deze heeft niet dezelfde juridische waarde, omdat euthanasie geen recht is)