Wat als je je leven verliest?

EUR 6,50

Nieuwe editie: met nog meer informatie o.a over eigen regie, wat kun je zelf beslissen. En naast informatie over euthanasie en palliatieve sedatie nu ook meer informatie over zorg en ondersteuning door je (huis)arts, naasten en vrijwilligers. 

‘Wat als je je leven verliest?’ is een verhelderend Pal voor u-themaboekje over keuzes maken in de laatste levensfase komen zowel het ‘normale’ doodgaan, als palliatieve sedatie en euthanasie aan bod, inclusief de verschillen en juridische aspecten.

Keuzes maken

Wie met een levensbedreigende ziekte te maken krijgt, zal keuzes maken om te kunnen sterven op een manier die past bij de persoon en de situatie waarin hij zich bevindt. De realiteit leert dat voor de overgrote meerderheid sterven een ‘gewoon’, natuurlijk proces dat eventueel verlicht of bespoedigd kan worden. Maar hoe gaat dat dan?

Ook is het mogelijk om op een of andere wijze invloed uit te oefenen, mocht dit gewone sterven niet haalbaar zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals palliatieve sedatie, euthanasie en stoppen met eten en drinken, maar wat houdt dit precies in?

Specificaties

formaat: A5
pagina’s: 32

Categorieën: ,